6g下载网
当前位置: 主页 > 软件教程 > 问答 >

Win10 1703版本和1607版本流量控制设置的位置在哪?

时间: 2017-08-10 16:28 来源: 本站整理

分享到:

Win10 1703版本和1607版本流量控制设置的位置在哪?

Win10 1607版本流量控制位置:

1、点击屏幕左下角开始菜单,点击“设置”;

Win10 1703版本和1607版本流量控制设置的位置在哪?

2、点击“网络和Internet”;

Win10 1703版本和1607版本流量控制设置的位置在哪?

3、点击“数据使用量”,点击“设置限制”;

Win10 1703版本和1607版本流量控制设置的位置在哪?

Win10 1703版本流量控制位置:

Win10 1703版本和1607版本流量控制设置的位置在哪?

Win10 1703版本和1607版本流量控制设置的位置在哪?

(责任编辑:大卫)

分享到:

------分隔线----------------------------